محرک تحول در شرایط دشوار فعلی ...................

به گزارش فارس به نقل از بی بی سی گیتس معتقد است محرک تحول در شرایط دشوار فعلی نوآوری ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

اجازه دهید .............

  اجازه دهید که صداقت و درستکاری وارد زندگیتان شود. اگر شما در راه درستی حرکت کنید در انتها خوشبختی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

اشعه ایکس و .......................

  با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انسانهای اطراف خود بنگرید در نتیجه شما زیبایی و خوبی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

هدیه .............

  از استعدادها و توانایی ها یتان به عنوان بهترین هدیه استفاده کنید . استعدادهایی که تلف شوند ارزشی ندارند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

باز کنید و به تمام .............

  چشم هایتان را باز کنید و به تمام زیباییهایی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنید ، حتی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

مدیریت داشته باشید ، تا .....................

  بر زمان مدیریت داشته باشید ، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد . استفاده درست از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
بهمن 87
4 پست
مرداد 87
51 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
19 پست
بهمن 85
16 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
27 پست
آبان 85
2 پست
ترس
1 پست
آتش
1 پست
ناشی
1 پست
اطلاعات
1 پست
مشکل
1 پست
راه_حل
1 پست
درون_ذهن
1 پست
نزدیکتر
1 پست
خوشبختی
1 پست
بنگرید
1 پست
2 پست
هدیه
1 پست
تلف
1 پست
باز_کنید
1 پست
موضوعات
1 پست
بهار
1 پست
حتما
2 پست
مطبوع
1 پست
پشتکار
1 پست
ترک_کنید
1 پست
سد_راه
1 پست
اهدافتان
1 پست
سنگین_تر
1 پست
کار_جدید
1 پست
نظرات
1 پست
رفتار_ها
1 پست
اوج
1 پست
دستانت
1 پست
چشمانت
1 پست
قلبت
1 پست
شاید
1 پست
آن_زمان
1 پست
دوستشان
1 پست
قدرشان
1 پست
ارزششان
1 پست
خداوند
1 پست
فاسد
1 پست
آرزوها
1 پست
هرگاه
1 پست
زمانی
1 پست
لذت
1 پست
نثار
1 پست
که
1 پست
کس
1 پست
اعتبار
1 پست
سند
1 پست
رندگی
1 پست
بیماری
1 پست
لذت_بردن
1 پست
قورباغه
1 پست
کری
1 پست
نق
1 پست
مسئول
1 پست
انسانها
1 پست
مغرور
1 پست
شد
1 پست
مایوس
1 پست
اندیشه
1 پست
اگر
1 پست
تائید
1 پست
میتوانی
1 پست
دیگران
1 پست
علل
1 پست
دیوار
1 پست
است
1 پست
همین
1 پست
علامت
1 پست
باور
1 پست
عالم
1 پست
کوشش
1 پست
ویترین
1 پست
مسخره
1 پست
خلاق
1 پست
آفریننده
1 پست
پذیرفتن
1 پست
اعتراض
1 پست
نق_زنها
1 پست
دلسوزی
1 پست
کسانیکه
1 پست
نعمت
1 پست
الهی
1 پست
شکر
1 پست
اکثریت
1 پست
هنر
2 پست
دین
1 پست
تمدن
1 پست
وظیفه
1 پست
ایران
1 پست
احساس
1 پست
سرزمین
1 پست
افسانه
1 پست
حرف
1 پست
سخن
1 پست
عمل
1 پست
بیهوده
1 پست
دختر
1 پست
پسر
1 پست
مادران
1 پست
پدران
1 پست
لحظه
1 پست
شیرین
1 پست
پایداری
1 پست
استقامت
1 پست
یاس
1 پست
کار
1 پست
دیو
1 پست
بدبینی
1 پست
شجاعت
1 پست
فضیلت
1 پست
بی_باکی
1 پست
ترسوئی
1 پست
توکل
2 پست
طرح
1 پست
سقف
1 پست
بشکافیم
1 پست
عشق
1 پست
رندی
1 پست
شباب
1 پست
گوی_بیان
1 پست
درب
1 پست
شاداب
1 پست
مصمم
1 پست
عرضه
1 پست
لیاقت
1 پست
شایستگی
1 پست
شکست
1 پست
دیدی
1 پست
عدم
1 پست
وجود
1 پست
منشاء
1 پست
رد
1 پست
فرصت
1 پست
پیشرفت
1 پست
تلاش
1 پست
فکر
1 پست
توانستن
1 پست
خواهی
1 پست
نخواهی
1 پست
خدا
1 پست
نورچشم
1 پست
پروردگار
1 پست