زیبا ترین لحظات شرینت زندگی ، چه لحظه ای است ؟

زیبا ترین لحظات شیرین زندگی ، تکرار استقامت و پایداری برای رسیدن به هدف خداپسندانه است 

/ 0 نظر / 6 بازدید