ذر بست مخلصلم

پروردگارا! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آن چه را که نمی‌توانم تغییر دهم، و شهامتی که تغییر دهم آن چه می‌توانم، و دانشی که تفاوت آن دو را بدانم
/ 0 نظر / 5 بازدید