خود شناسی

قبل از خرده گیری بر دیگران ، رفتار و عدم موفقیت های خودمان را شناسائی کرده و برای رفع علل آن بکوشیم

/ 0 نظر / 7 بازدید