دکتر متحدین مشاور حوزه گردشگری میراث فرهنگی میگوید :

دکتر متحدین مشاور حوزه گردشگری میراث فرهنگی میگوید :

سه چیز باعث دوام زندگی و طول عمر است .

 

اول تفکر خوب

دوم بهداشت

و سوم تغدیه .

 

واضافه میکند که سلمان فارسی حدود سیصد سال عمر کرد

نظر شما چیست ؟

/ 1 نظر / 7 بازدید