مارکوپلو

در طول تاریخ ایران شاید هیچ سیاحی به اهمیت و شهرت یک پس جوان هفده ساله ونیزی نباشد که برای اولین بار بهمراه پدر خویش به ایران سفر کرد و پس از آن بار ها به تنهائی از این مرز و بوم دیدن نمود .

او با سفر های خود مسیر تاریخ تمدن را در جهان تغییر داد و قاره چهارم و راه دریائی اروپا به هند و چین را کشف نمود . نام او مارکوپلو است

/ 0 نظر / 7 بازدید