اگر .............

 

اگر فکر می کنی که خواهی توانست ، خواهی توانست

واگر فکر میکنی نخواهی توانست ، نخواهی توانست

/ 0 نظر / 6 بازدید