شاخت علمی و جامع در سطح عمیق

تا ملتی از شرایط حاکم بر روزگار خود شاخت علمی و جامع در سطح عمیق نئاشته باشد . قادر به تشخیص . حفظ و توسعه منافع و مصالح ملی خود نخواهد شد .

نظر شما چیست ؟

/ 0 نظر / 7 بازدید