بیماری عشق و یا عشق بیماری ................................

عشق تنها بیماری است که بیمار از آن لذت می برد

/ 0 نظر / 7 بازدید