واردات و صادرات فرهنگی

ما در مقابل واردات حجیم و فراوان فرهنگی . صادرات چشمگیری برای جهان نداشته ایم و لذا بایستی با پرکاری خبران مافات کنیم

نظر شما چیست ؟

/ 1 نظر / 7 بازدید