خداوند اگر بخواهد ...............

خداوند هر گاه بخواهد انسانی را فاسد کند او را به تمامی آرزوهایش می رساند

/ 0 نظر / 3 بازدید