دشوارترين

 دشوارترين قدم، همانقدماول    وراحت ترین قدم . قدم های دوم و سوم و چهارم و ......... است .
نظر دهید ممنون میشوم
/ 0 نظر / 2 بازدید