كدامين

اين كدامين كسانند كه دقايق عمر گرانبهاي خود و ما را در قالب مصلح و متخصص امور متنوع و بعضا با ژست منتقد مجرب از هر چيز و هر كس و هر موضوع و هر مسئله راديو ئي و تلويزيوني و هر مطلبي كه بشنوند و يا خود طرح كنند لب باغچه گزاده و گردن ميزنند ؟

بنظر شما اين كدامين موجودات خالق هستند ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید