پشتوانه هاي عقلي

يافتن پشتوانه هاي عقلي و نقلي براي حركت عاقلانه به سوي سعادت و صلاح مردم بهتر از پشتك هاي بي هدف و نابخرادانه اي است كه بر روي تشك سياست و به هزينه هنگفت خرج كردن صبر زده ميشود

نظر شما چيست ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید