اشعه ایکس و .......................

 

با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انسانهای اطراف خود بنگرید در نتیجه شما زیبایی و خوبی را در قلب آنها خواهید دید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید