خنده

فرمودند که در ارتباط به میزان متراژ ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ هکتاری پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر با مجربی !!! مکالمه تلفنی داشته اند و ایشان به رقم عددی متراژ افاضه لبخند و یا قهقهه فرمده اند.

عرض کردم در طول ده سال اخیر شاهد این ملاحت های رفتاری بودام و لی عزم راسخ و استوار مصمم تر از آنست که با این چنین لبخند های فیلسونه ناتوان عقب نشینی شود .

 ولی یاادآور شدم بقول مولانا نقل بیت فرمائید که :

هرچه گویم من . بقدر فهم تست            مردم  اندر خسرت فهم درست

خواهشمند است توصيه كنيد تا اشعار آقاي احمد جناب زاده را كه در همين وبلگ است مطالعه فرمايند

والسلام

/ 0 نظر / 6 بازدید