همیشه شعله های بزرگ ناشی از ....................

همیشه شعله های بزرگ آتش ناشی از جرقه های بسیار کوچک هستند .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید