کری هم عالمی دارد .......


گفتند که 1000  قورباغه در چاهی افتادند و  در پی آن همگی  برای رهائی از چاه  ، فکر و مشورت کردند

چون برخی از فکر و اندیشه ها از جایگاه منفی گرایی نشات میگرفت ،بسیاری از قورباغها برای رهائی از زندان چاه ویل  سخت مایوس شدند و در پیآن    999    قورباغه  از   1000   قورباغه  گرفتار در چاه ،  آنقدر درته چاه ماندند و ماندند  تا در خاتمه از گرسنگی و تشنگی دارفانی را وداعگفتند ........... الا  ، الا  یک قورباغه که از چاه بیره پیرید و زندهماند .

علت را جویا شدند  و بعد از تحقیق و تفحص معلوم شد که این قورباغه کربوده و بدلیل کر بودن  تحت تاثیر منفی گرایان قرار نگرفته  و زنده ماندهاست  .

 پس از انشاء بالا نتیجه میگیریم  که : کری هم عالمی دارد ،  و خوشابحال آنان که با استثقلال رای گوش  و حسب تقدیر و شانس ، به حرف  غیرناصالحان  نمی دهند  و از منفی گرایان دوری میگزینند.

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید