ضرورت

علیرغم اینکه میبایست حسب نرخ مناسب برای انجام امور هزینه کرد . ولی ضروریست تا میتوانیم این زمان را فشرده . تا هزینه های عمرمان کمتر مصروف گردد

نظر شما چیست ؟

/ 1 نظر / 6 بازدید